•  Pomoc prawna w trakcie kontroli ZUS
 •  Pisma procesowe w trakcie kontroli (sprzeciwy, wyjaśnienia, wnioski dowodowe)
 •  Zastrzeżenia do ustaleń protokołu kontroli
 •  Odwołania od decyzji wydanych na podstawie ustaleń kontroli ZUS
 •  Odwołania od decyzji ZUS
 •  Pomoc prawna w sprawach podlegania ubezpieczeniom
 •  Pomoc prawna w sprawach składek na ubezpieczenia społeczne i pochodne
 •  Pomoc prawna w sprawach emerytur i rent
 •  Pomoc prawna w sprawach zasiłków w razie choroby i macierzyństwa
 •  Pomoc prawna w sprawach świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego
 •  Pomoc prawna w sprawach zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne
 •  Konsultacje prawne z zakresu kontroli ZUS
 •  Konsultacje prawne z zakresu zaległości z tytułu składek
 •  Konsultacje prawne z zakresu emerytur i rent
 •  Konsultacje prawne z zakresu świadczeń w razie choroby i macierzyństwa
 •  Konsultacje prawne z zakresu podlegania ubezpieczeniom
 •  Konsultacje prawne z zakresu składek na ubezpieczenia społeczne i pochodne