Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej obejmującej następującą tematykę:

 • Kontrola ZUS;
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy;
 • Ubezpieczenia społeczne.

 

Gwarantujemy wysoki poziom szkoleń. Stawiamy do Państwa dyspozycji:

 • doświadczenie trenerskie zdobyte w trakcie 2 000 godzin dydaktycznych,
 • praktyczną znajomość problematyki kontroli ZUS,
 • doświadczenie zdobyte w trakcie zatrudnienia w organach kontroli,
 • doświadczenie zdobyte w związku z opracowywaniem procedur kontroli realizowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
 • doświadczenie zdobyte w trakcie opracowywania programów szkoleń inspektorów kontroli ZUS,
 • doświadczenie zdobyte w trakcie opracowywania zadań egzaminacyjnych do egzaminu na stanowisko inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • doświadczenie zdobyte w trakcie przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na stanowisko inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • doświadczenie zdobyte podczas 20 lat wykonywania zadań na stanowiskach inspektora kontroli kierującego wydziałem kontroli płatników składek, zastępcy dyrektora oddziału ZUS,
 • doświadczenie w zakresie zarządzania personelem,
 • doświadczenie w realizacji zadań służby bhp,
 • wiedzę popartą praktyka w zakresie obliczania wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne,
 • wiedzę poparta praktyką w zakresie ustalania prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

 

 

Szkolenia organizujemy w formule otwartej lub realizując szczegółowe zapotrzebowanie grup. Szkolenia zamknięte organizowane są po wstępnej analizie potrzeb szkoleniowych Klienta.

Dysponujemy salą wykładową. Chętnie przeprowadzimy szkolenia w siedzibie Klienta lub innym dogodnym miejscu.