•  Kompleksowa obsługa podmiotów w zakresie realizacji zadań służby bhp
  •  Pomoc prawna w trakcie kontroli PIP
  •  Prowadzenie postępowań powypadkowych
  •  Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
  •  Szkolenia bhp
  •  Konsultacje prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy