W dzisiejszej dobie nowoczesne zarządzanie opiera się na projektowaniu optymalnych rozwiązań dzięki przewidywaniu potencjalnego ryzyka i zapobieganiu jego skutkom. Dlatego oferujemy Państwu przeprowadzenie audytów w zakresach:

 

  • Zgodności podejmowanych działań z przepisami prawa ubezpieczeń społecznych.
  • Zgodności podejmowanych działań z przepisami prawa pracy.
  • Zgodności podejmowanych działań z przepisami prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

Wykonamy profesjonalny audyt gdyż stawiamy do dyspozycji:

 

  • wysoki poziom kwalifikacji merytorycznych,
  • 15 letnie doświadczenie praktyczne w strukturach kontroli,
  • 20 lat doświadczenia w zarządzaniu,
  • doświadczenie w opracowywaniu procedur kontroli,
  • doświadczenie w opracowywaniu zadań egzaminacyjnych dla inspektorów kontroli.

 

 

Gwarantujemy Państwu całkowitą dyskrecję co do wszelkich informacji pozyskanych w trakcie przeprowadzania audytu. Doręczając klientowi sprawozdanie z czynności audytowych zwrócimy jednocześnie dokumentację powierzoną nam w trakcie wykonywania usługi. Zapisy na komputerach i innych elektronicznych nośnikach danych zostaną zanonimizowane lub trwale usunięte.