Robert Sieńko - Kancelaria Prawna RSwłaściciel Kancelarii Prawnej RS. Prawnik, doświadczony trener z wieloletnią praktyką zawodową.

 

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, Studiów Podyplomowych Rachunkowość na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu oraz Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy. Uczestnik licznych treningów i szkoleń doskonalących umiejętności menedżerskie i dydaktyczne.

 

Praktyk, z piętnastoletnim doświadczeniem na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych w strukturach kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przez 10 lat zajmował stanowisko Zastępcy Dyrektora Oddziału ZUS. Z dużą skutecznością znajdował rozwiązania problemów w oparciu o ogromną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zarządzaniu. 

 

Zrealizował ponad 1500 godzin szkoleniowych dotyczących procedur kontrolnych, rachunkowości, organizacji pracy.

 

Wieloletni członek Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, autor pytań egzaminacyjnych. 

 

Współautor publikacji książkowej „Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Ogólne zasady”. Współautor procedur kontroli płatników składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.