Kancelaria Prawna RS oferuje sprawną, przyjazną obsługę w zakresie:

  • prawa pracy;
  • ubezpieczeń społecznych;
  • bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Stawiamy do Państwa dyspozycji wiedzę i wieloletnie doświadczenie zawodowe naszego zespołu. Jesteśmy dumni z  tego, że o trudnych sprawach potrafimy mówić prosto i przystępnie.

 

Wszystkie nasze działania oparte są na partnerstwie, etyce i poszanowaniu prawa oraz ciągłym doskonaleniu przez podnoszenie kwalifikacji.

 

Przeprowadzimy dla Państwa audyty zgodności podejmowanych działań z przepisami prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zaprojektujemy procedury pozwalające na prawidłowe realizowanie obowiązków, jakie prawo nakłada na przedsiębiorców. Opracujemy projekty umów oraz innych dokumentów z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Pomożemy w załatwieniu spraw urzędowych i sądowych. Wytłumaczymy jakie mają Państwo prawa i obowiązki w kontaktach z urzędami.

 

Oferujemy konsultacje dla przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych i osób fizycznych: pracowników, zleceniobiorców, twórców, świadczeniobiorców, emerytów i rencistów.